Insändare I Grillby samhälle finns en verklig fara för fotgängare och oskyddade trafikanter.

Tyvärr vill ingen ta tag i problemet. Det handlar om en bro, den enda över järnvägen mellan norra och södra delen av samhället. Nära brons norra fäste ligger för övrigt äldreboendet Tallgården och ett stort villaområde. Byns enda affär ligger ”på andra sidan”.

Men det finns inte ens halvmeter utrymme vid sidan om vägbanan för föräldrar med barnvagnar, åldringar med rollatorer, mopedister och cyklister.

Att det inte hänt några svåra olyckor på bron är inget annat än ett under.

För 15 år sedan var jag i kontakt med dåvarande Vägverket, som bollade över frågan till Banverket. Där ansåg expertisen att breddning av en så gammal bro är omöjlig. Snurren var igång. Häng med nu:

En gångbro, typ den över E 18 i Enköping vid Buskvreten, skulle vara lösningen enligt Banverket, men det borde vara en fråga för Vägverket - tyckte alltså Banverket. Den gången.

Sedan 2010 är de båda myndigheterna hopslagna till en enda, Trafikverket. Så bra! Men ändå inte. Si, en fristående gångbro inne i ett samhälle borde bygga på ett kommunalt initiativ, lyder nu svaret från Trafikverket – efter stor tvekan hos handläggaren.

Men dessvärre, från Enköpings kommuns trafikplanerare fick jag ett klart besked för gott och väl tio år sedan. Länsvägen, som bron leder över järnvägen, är inte kommunal utan tillhör det statliga vägnätet. Alltså dåvarande Vägverket. Ingen fråga för kommunen, med andra ord.

Banverket höll den gången med kommunen om att det inte var en kommunal fråga. Inte heller Vägverkets. Tyckte alltså Banverket.

Ingen fick bygga en bro, inte ens en gångbana, över deras spår. Däremot kunde Banverket nog tänka sig att bygga en fristående gångbro – men var inte villigt att finansiera bygget eftersom det redan fanns en vägbro. Pengarna skulle komma från Vägverket, eller … kommunen.

Idag är alltså Vägverket och Banverket samma myndighet. Det borde väl ha fått problemet närmare en lösning?

Tyvärr, varken en gångbro eller breddning av den nuvarande bron har det blivit. Trots en del efterforskningar kan jag inte heller finna att bron i Grillby har fått en enda rad i Trafikverkets investeringsplan. Åtminstone inte för de närmaste tio åren.

Bromsspåren blir allt svartare. Men om bron i Grillby tycks fortfarande ingen bry sig.