Svar på insändaren (EP 11/12) om Åkersbergs omvårdnadsboende

Vi tycker att det är beklagligt att vårt fina omvårdnadsboende har problem och vi gör allt vi kan för att detta ska bli så bra som möjligt för de boende och för personalen under tiden som detta pågår. Det har löpande gått ut information till boende och till personal på Åkersbergs omvårdnadsboende.

1. Vad är orsaken till problemen på Åkersberg?

Vi har upptäckt att det finns fukt under mattan som har orsakat emissioner. Varför det blivit fukt utreds och vi har kontakt med experter på området för att få information om hur och varför detta kunnat ske. Vi vet också att det finns fler byggnader på andra ställen i landet som har liknande problem.

2. Vem är ansvarig och ska betala?

Kommunen för en dialog med Peab om ansvarsfrågan och den frågan är ännu inte löst.

3. Vilket ansvar har Peab som byggt anläggningen?

Peab är ansvarig för själva byggnationen och utförandet av jobbet enligt avtal med kommunen.

4. Vad säger kontraktet mellan Peab och kommunen?

Åkersbergs omvårdnadsboende är upphandlad som en generalentreprenad/utförandeentreprenad. I en generalentreprenad är det beställaren som svarar för projekteringen och entreprenören som svarar för utförandet. Det vi utreder är om det är ett projekteringsfel eller ett utförandefel.

5. Hur är det möjligt att ett miljöcertifierat bygge får fuktproblem (vem av kommunen eller Peab är ansvarig för att rätta till felet)?

Innan mattorna lades in i början av 2015, togs prover för att betonggolvet verkligen skulle vara torrt. De proverna visade inga tecken på fukt. Vi undrar så klart hur det ändå kan finnas en gas som tyder på att fukt kan finnas i golvet.

Den konsult som tog proverna tror att det kan bero på en ny sorts betong som använts på senare år i byggen. Den innehåller flygaska och slaggprodukter för att minska koldioxidutsläppen. En teori är att den här betongen hanterar fukt på ett annorlunda sätt. Då kan fukt ha funnits kvar inne i betongen trots att mätningen visat godkända resultat.

De mätmetoder som användes vid mätningen under byggnationen verkar inte ha kunnat upptäcka det här problemet. De prover som tagits sedan vi har fått information från personal att de haft besvär har skett med en annan mätmetod.

Eftersom ansvarsfrågan inte är fastställd ännu så vet vi inte vem som är ansvarig för att rätta till felet.

6. Hur ska ni rätta till problemen?

Det finns tre olika åtgärdsförslag:

* Mekaniskt ventilerat golv, det vill säga att mattan och avjämningsmassan tas bort och ett ventilerat golv läggs på

* Emissionsspärr, det vill säga att mattan och avjämningsmassan tas bort och ny avjämningsmassa gjuts på spärren

* Utbakning av emissionerna med värme. Mattan tas bort och därefter placeras värmemattor ut på avjämningen och emissionerna värms sedan ut

Vilken av dessa det blir vet vi ännu inte då ansvarsfrågan om vem det är som ska åtgärda felet ännu inte är löst.

7. Vilken är tidplanen?

Det är olika tidsåtgång för de olika förslagen som finns samtidigt som orsaks- och ansvarsfrågan ännu inte är utredd. Vi har ettårskontrakt med möjlighet till förlängning på det inhyrda boendet, men vår förhoppning är att det går snabbare än så att bli klara så alla kan flytta tillbaka.

8. Hur undviker vi denna typ av byggfel i framtiden?

Vi tar lärdom av det vi har fått med oss på det sättet att vi bevakar branchens utveckling när det gäller material och hur kontrollfunktioner för till exempel fuktsäkert byggande sker. Problematiken kring det som uppstått i Åkersberg är vi inte ensamma om, utan det finns som sagt på flera ställen i landet. Det pågår en utredning som är mycket mer omfattande än just vårt unika fall och resultatet av den kommer att påverka hur vi tillsammans med entreprenörer och tekniska konsulter säkerställer att denna typ av byggfel inte uppstår i framtiden.