Insändare Den senaste veckan har EP haft reportage och insändare rörande seniorboende i Enköpings kommun. Jag ställde mig i EHB:s kö för seniorboende för snart 7 år sedan. Kön överfördes sedan till Uppsala bostadsförmedling, vilket innebär att samma kö gäller för alla slags lägenhet, alla åldrar och alla kommuner i Uppsala län.

Än så länge har det inte varit aktuellt för mig att flytta in på seniorboende, men jag har gått in för att se vilken plats jag står på för de seniorboenden som blivit lediga. Helt klart har jag hamnat längre och längre ifrån att vara aktuell för ett boende sedan den nya ordningen infördes. Och det trots att jag har stått längre i kö nu än vad jag gjorde för två år sedan.

Så min undran är vad det kan bero på? Det finns folk från andra delar av Sverige som fått seniorboende på Kryddgården. Har de haft en kötid på 9 år? Jag tar det inte heller för otroligt att en pensionär från t.ex. Uppsala gladeligen tar en seniorlägenhet i Enköping, med det förträffliga pendlarläge som är. Dessutom tror jag att det är ännu längre kötid för äldreboenden i en storstad som Uppsala. Men EHB kanske kan ge svar på hur många som flyttat in från andra kommuner?

Träffade en bekant för några år sedan som flyttat in på Kryddgården. Jag sa då att jag stått i kö i 5 år så det blir nog snart min tur. ”I fem år!”utbrister hen, ”jag har inte stått i kö alls och jag behövde bara vänta i några månader.” Efter att ha läst signaturen Seniors insändare förstår jag varför. Personen ifråga har bott hos EHB i många år. Det här gör att jag inte bara konkurrerar med folk från andra kommuner, utan konkurrensen är än större från alla de som bor i EHB:s lägenheter. Och det kommer ju nya 65-åringar varje år från EHB.

Nej, jag tycker inte det är rätt att åren man bott hos EHB ska räknas som kötid, utan det datum då man ställer sig i kön ska gälla, vare sig man bor hos EHB eller någon annan hyresvärd. Dessutom ska seniorboende i Enköping enbart gälla för oss som bor i kommunen. Vi betalar kommunalskatt för att bland annat sörja för att barn, sjuka och gamla i vår egen kommun ska ha ett så bra och värdigt liv som möjligt! Att det sedan måste finnas någon form av förtur till människor, från kommunen, som av olika anledningar är sjuka/inte klarar sig på egen hand, det är en självklarhet.