insändare Antibiotika botar lunginflammation och blodförgiftning, räddar tidigt födda barn och möjliggör intensivvård och cancerbehandling. Men redan 1969 såg forskare hur antibiotikabehandlade kycklingar fick resistenta E. coli som infekterade bondens familj (The Lancet, 293:7607). 700 000 personer dör nu varje år av resistenta bakterier – i södra Asien dör ett barn varannan minut. Var tredje resenär till Sydostasien och Mellanöstern riskerar att ta hem bakterierna och mer än 10 000 svenskar bär på dem. Antibiotika som vi själva och lantbrukets djur kissar ut flyter samtidigt mot hav och sjöar.

Enligt en brittisk SOU kan resistenta bakterier bli världens vanligaste dödsorsak, motsvarande sammanlagda dödsfall i cancer, kolera, diabetes, mässling, stelkramp, diarréer och trafikolyckor. Världsekonomin kommer att drabbas – framför allt skapas lidande, föräldralösa barn och barnadödlighet. Här är våra inledande åtgärder:

1. Vår vardag. Vi måste undvika kött från antibiotikamissbrukande länder som Tyskland och Polen, både hemma och på lunchrestaurang. Antibiotikarecepten behöver bli färre. Avlopp på sjukhus och särskilda boenden måste renas från antibiotika, och vi bör stötta organisationer som bidrar till gemensamma mål.

2. Säker vård. Fler måste undersökas hemma och få sjukhusansluten hemsjukvård eller enkelrum. Såväl överläkare som städpersonal ska ha kunskap i vårdhygien. Överbeläggningar och utlokaliseringar får vare sig accepteras under influensatid eller semester. Analysenheter i sjukvården bör kritiskt granska arbetssätt innan de införs eller fasas ut. Staten bör premiera regioner som minskar sin antibiotikaanvändning.

3. Nya läkemedel. Nya antibiotika är en förlustaffär för företag: en kur ska ju vara kort och ges så sällan som möjligt. Innovationsfonder behövs därför som delfinansierar studier. Kliniska prövningar måste främjas.

4. Kunskap om effekter på människor och ekosystem. Svenska forskningsanslag behöver öka och duktiga forskare få mer forskningstid, både vid universitet och i sjukvård.

5. Globalt arbete. Miljökrav vid läkemedelsimport kan motverka tillverkning med massiva utsläpp. Djurhållningen måste förbättras globalt.

Ännu kan infektioner botas, tidigt födda barn räddas, transplantationer säkras och cancerpatienter få trygg vård. Det blir inte enkelt att förändra världen, men alternativet är värre.