insändare Juleljusen hör julen till. I kyrkan brinner många vackra ljus året om. En reporter på Sveriges Radio Uppland har räknat ut att i Uppsala domkyrka bränns ljus motsvarande 1,5 ton stearin per år. Totalt i Sverige bränns ljus vars mängd stearin, och därmed utsläpp av koldioxid, motsvarar om jag kommer ihåg reporterns uppgifter rätt, utsläppen från 1 000 bilar som körs 1  500 mil per år.

Det stora problemet för ärkebiskop Antje Jackelén är att hon och Svenska kyrkan har tagit kategorisk ställning i koldioxiddebatten. Mänskliga utsläpp av koldioxid orsakar global uppvärmning, och därmed en hotande katastrof för mänskligheten. I och med att Svenska kyrkan med all sannolikhet kommer att fortsätta att tända ljus är detta ett lysande exempel på att man inte lever som man lär.

Men hav tröst. Om man vetenskapligt studerar koldioxidens klimatpåverkan så kan man konstatera att koldioxiden i nuvarande koncentration i stort sett spelat ut sin roll som växthusgas. Vi pratar om drygt en tiondels grad på 200 år om utsläppen fortsätter som nu. Så Antje Jackelén kan fortsätta tända ljus i kyrkorna utan att ha dåligt samvete för att hon påverkar klimatet. Kanske är en omprövning av kyrkans ställning i klimatfrågan på sin plats. Tro i all ära, men en koldioxidmolekyler följer molekylfysikens och därmed vetenskapens lagar.