insändare Bra att Lidén data (EP 23/12) förklarar vilka deras kommersiella förebilder är – ett tidigare statsmonopol som inte givit konkurrenterna en tum utan hård reglering. Mindre bra att de är missledande med ord som öppenhet.

Som Lidén vet har kommunen reagerat emot att monopolet inte bara gäller nätet, utan även rollen som kommunikationsoperatör (KO).

Lidén monopoliserar inte bara mörkfibern i marken, utan även manickerna som skickar ljus genom fibern. Det är dessa manicker som bestämmer hur bra nätet är (hur snabba uppkopplingarna är och hur dyrt det är för konkurrenter att hyra in sig) och vars monopolisering begränsar konkurrensen.

Om Lidén förklarat att deras förebilder vore Stokab i Stockholm hade vi entusiaster kunnat sova lugnare. Som det är nu förefaller kommunens beslut att bygga en helt ny och separat infrastruktur (med tillhörande KO) fortfarande – olyckligtvis – som rationellt. Och behovet av att PTS-anmäla som desto större.