Insändare I förordet till Håkan Walls förnämliga bok ”Sagan om Bahco” skriver dåvarande kommunalrådet Anna Wiklund och kommundirektören Staffan Wiberg följande;

”För att kunna förstå den tid vi lever i och den framtid som kommer att möta oss är det viktigt att förstå och ha kunskap om vår historia. Många personer har betytt mycket för Enköping och dess utveckling. En av dessa är uppfinnaren Johan Petter Johansson som runt 1890 uppfann rörtången och skiftnyckeln och som var en av grundarna till företaget Bahco som under 1900-talet utvecklades till en världsomfattande koncern med säte i Enköping”.

Kan det sägas bättre och tydligare? Denne man och hans liv ska alltså nu stoppas i malpåse i ett förråd på Barkan! Nej det får inte ske!

Viktigt att konstatera är att den fina JP-statyn som står vid Gustav Adolfsparken och skiftnyckeln i Fannakorset är bekostade av JP Johansson-sällskapet. Ett stort tack till alla ideella krafter i sällskapet.

Vilket ansvar har Enköpings Kommun tagit för att bevara detta historiska kulturarv?

Den mest naturliga lösningen borde vara att utställningen flyttar in i det nya Kulturhus Joar Blå. Lätt tillgängligt för Enköpingsbor, skolklasser och turister utifrån.

Ett annat alternativ kan vara Doktor Westerlunds hus, de två skulle säkert trivas ihop. Det finns säkert fler bra förslag, men i malpåse nej tack!

Jag håller helt med Kjell Hansson i hans utmärkta insändare när han avslutningsvis skriver att många Enköpingsbor vill se en fortsättning för JP Johanssonmuseet.