insändare Sven Jansson (S) vill i sitt svar (EP 22/12)min insändare (14/12) om Socialdemokraternas svek mot kommunens mest behövande påskina att jag inte har reda på fakta. Men han kan i sin insändare inte påvisa vilka fakta som skulle ha varit fel och själv redovisar han inga fakta alls i sin insändare.

Det jag lyfte fram, att Socialdemokraterna och Nystart Enköping har försämrat budgeten för skoleleverna så till den milda grad att tjänstemännen måste lägga fram förslag att lägga ner viktiga verksamheter för att få budgeten att gå ihop, är däremot fakta. Det medger ju faktiskt Sven indirekt i sin insändare.

Han berör dock inte med ett enda ord min huvudkritik, det vill säga att S och NE har lagt så knappa budgetar att grundskolans elever i Enköping redan efter två års styre med SNE har 15 000 kronor mindre per elev och år än i jämförbara kommuner (skillnaden var 6 000 kronor när SNE tog över styret). Det innebär att skolnämnden saknar minst 55 miljoner i sin budget. Undra på då att tjänstemännen måste försöka hitta på sätt att få budgeten att gå ihop utan att försämra än mer för elever och lärare.

Sven vill inte heller kännas vid Lärarförbundets rankning av Enköpings grundskolor som ju är på plats 264 av 290 vid senaste jämförelsen och som tydligt visar att Enköpings skolor på de allra flesta områden ligger efter andra kommuner i landet. Detta trots att kommunens lärare (de som ännu inte bytt till andra kommuner med högre löner och bättre undervisningsvillkor) kämpar på för att försöka ge eleverna en god utbildning trots att politikerna inte vill ge en rimlig budget.

Sven vill lyfta fram andra jämförelser och nämner då intressant nog SKL:s Öppna jämförelser i år som visserligen har Enköping på 117:e plats vad gäller kunskapsresultaten i nian men som också visar att Enköpings elever i nian, i Skolinspektionens enkät, ger förödande kritiska svar. Exempelvis känner endast 50 procent av niorna att man har studiero, 61 procent känner sig uppmuntrade att reflektera över vad man läser och 55 procent säger att skolan är stimulerande. Dessa svar (och ett antal till) är rödmarkerade i SKL:s lista vilket betyder att de är bland de lägsta i landet.

Så när Sven Jansson och Socialdemokraterna säger att man ”fokuserar på det värdeskapande arbetet och kvaliteten” så är det inget annat än dimridåer för att skyla över att man, tillsammans med NE, i realiteten försvårar för elever och lärare att få till en bra skola i Enköping genom att återigen underbudgetera skolan. S prioriterar alltså att sätta pengar på banken före eleverna. Det är fakta.