Tänderna är en viktig del av kroppen och har betydelse för hälsan såväl munnen som hela kroppen. På fluortantens dag 1 september firar vi såväl en viktig behandlingsmetod som betytt mycket för befolkningens tandhälsa som att vi i år firar att Folktandvården i Uppsala län fyller 75 år.

Den första folktandvårdskliniken startade i Bålsta i januari 1942 och därefter byggdes Folktandvården ut allt mer. Folktandvården och dess medarbetare har betytt mycket för en allt bättre tandhälsa och de har också i olika kampanjer ökat medvetenheten om såväl sockrets som tobakens skadeverkan.

För oss socialdemokrater och miljöpartister har det alltid varit viktigt att verka för ett samhälle där tandhälsan inte är en klassfråga. I boken "En demokratisk samhällsbyggare under 150 år" skriven av Mats O Karlsson ges ett talande exempel på Folktandvårdens betydelse. I mitten av 1970-talet saknade hälften av befolkningen i åldrarna 65-74 år egna tänder. År 2007 hade gruppen minskat till sex procent. Svenskars tandhälsa har generellt sett förbättrats men det gäller inte för alla. Skillnader finns fortfarande mellan olika grupper, socioekonomiskt och åldersmässigt och måste fortsatt motarbetas genom åtgärder för att säkra att god tandhälsa fortsätter genom hela livet och oavsett individens ekonomiska situation.

Vi har infört avgiftsfrihet för tandvård till unga vuxna, upp till 23 år, från tidigare 19 år. Vi har också infört avgiftsfrihet för tandvården till alla patienter över 85 år inom ramen för öppenvård. Vi ser särskilda utmaningar hos de äldre och multisjuka med omfattande tandvårdsbehov som inte kommer i kontakt med tandvården. Dålig tandhälsa påverkar inte bara självkänsla utan även näringsintaget vilket ofta leder till undernäring och försämrad livskvalitet.

Dessutom visar flera studier att dålig tandhälsa är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Uppsökande tandvårdsverksamheten ligger nu hos Folktandvården vilket tryggar en god kontinuitet, samlad kompetens och förbättrade möjligheter till samarbete med kommunernas äldreboenden. 22 procent fler av de äldre har fått sin undersökning och för de som bor kvar i eget boende har antalet som fått en undersökning ökat med hela 89 procent. Förutom hembesök till äldre ingår också årlig utbildning av vårdpersonal inom äldrevården. Folktandvården erbjuder dessutom utbildning till vårdpersonal för att kunna göra munbedömning.

Mycket positivt har hänt på 75 år genom politiska beslut. Tandhälsan får inte vara en klassfråga. Att säkra upp en god och jämlik tandhälsa oavsett socioekonomisk situation är mycket viktig för såväl unga som äldre som under hela livet. Främjande av god tandhälsa bidrar till att motverka uppkomst av andra sjukdomar och bidrar till en stärkt livskvalitet och självkänsla. På samma sätt som vi är Sverigeledande på god tandhälsa hos våra barn och unga så behöver vi också genom olika åtgärder trygga en fortsatt god tandhälsa upp i vuxen ålder och resten av livet. Det är bra för individen och det är bra för samhället.