insändare Så har åter en termin i skolan avslutats och åter kommer frågan: vad har förstelärarna uträttat den här terminen?

Systemet med förstelärare infördes för många år sedan. De som är förstelärare får 5 000 kronor mer i månaden av pengar som staten skjuter till. Men vad uträttar de då?

Hittills har de haft några små uppdrag någon gång per termin, men är dessa insatser värda 60 000 kronor per läsår? Levererar de några nya ideer? Tar de tag i krävande situationer? Gör de något extraarbete över huvudtaget?

Varför har kommunen inte något som helst krav på att vad som ska uträttas? Ett mål, en tydligt beskriven plan för sitt arbete, regelbunden återkoppling till övriga lärare så att det verkligen blir en utveckling av undervisningen? De borde ju vara en vass spjutspets för framåtskridande.

I vilken grad engagerar sig förstelärarna i svårare pedagogiska problem i vardagen? Hanterar de sådant på något sätt mer engagerat och skickligt än de andra lärarna? Enköpings kommun ställer i alla fall inga krav på motprestationer.