Insändare Svar till nio företagare i Enköpings kommun (EP 21 september).

Ni vill som alla andra vill ha en bra sjukvård, skola, omsorg med mera.

Ni är oroliga för att inte era medarbetare kommer till jobbet? Vad har det med vinster i välfärden att göra? Om inte era medarbetare kommer till jobbet säger väl det mera om er personalpolitik.

Menar ni att allt blir bättre i skolan om vinsterna förs ut ur landet?

En sjuksköterska har väl valfrihet redan i dag, hen kan jobba på sjukhus, vårdcentral eller hos en privat läkare. En förskollärare har valfrihet att välja mellan kommunalt, privat eller föräldradriven förskola. En enkät visar att 70 procent av M-sympatisörer ogillar att vinster förs ut ur landet.

Vi är det enda landet i världen som har detta orimliga system.

Sedan är ni osäkra om ni kan fortsätta att verka i Enköpings kommun och Uppland. Vi kommer troligen att klara oss utan era företag precis som vi klarar oss utan Nordea.