Insändare Svar till insändare ”Höj skatten” 26/10

Det är bra frågor du tar upp i din insändare. Kommunen har tidigare år köpt in cirka fem procent ekologiska livsmedel. Under 2017 har kommunen avsatt extra pengar i budget för att öka inköpen av ekologiskt och av svenska livsmedel.

Under 2017 har andelen ekologiska livsmedelsinköp ökat. Idag köper måltidsverksamheten in 18 procent ekologiska livsmedel.

De livsmedel som vi ofta importerar påverkar miljön mycket. Vi har därför valt ett ekologiskt alternativ av dessa varor, som till exempel ris, kaffe, bananer, tomatprodukter, pasta, viss frukt och grönt.

Inköpen av svenskt kött är nu 93 procent och av svensk kyckling 75 procent. Den kyckling som inte är svensk lever upp till samma krav vid uppfödning och slakt som har ställts på den svenska kycklingen. Den importerade kycklingen kommer från Lettland, Tyskland och Danmark. Vi har ingen kyckling från Asien på kommunens avtal.

Genom ställa höga krav vid upphandlingar så ser vi att producenter i andra länder ändrar sin produktion för att klara de högre kraven. Vi tycker det är bra att kunna påverka utvecklingen till det bättre även i andra länder.