Insändare Vi hyresgäster protesterar mot försäljning av hyreslägenheterna i Bergvreten och Hummelsta på grund av att ingen kan säga vad en privat hyresvärd har för planer för framtiden. Kommer hyrorna att kraftigt höjas?

Vi ser det som att det är lättare att förhandla hyror med en kommunalägd hyresvärd. När vi flyttade hit fick vi välja hyresvärd, nu väljer de beslutande hyresvärd åt oss.

Vi undrar också hur ni kan sälja hemmen för fyrahundratretton stycken boende plus barn till en oviss framtid. Vi är många pensionärer och barnfamiljer som bor i lägenheterna och blir det en kraftig hyreshöjning är vi många som inte har råd att bo kvar.

Var skall vi då ta vägen ? Så politiker tänk till .