Insändare I Enköping, liksom i övriga länet, nås vi av signaler om att tillgången till droger hos ungdomar ökar och att allt fler har kunskap om hur de enkelt kan få tag på droger. Hälften av eleverna i årskurs två på gymnasiet uppger att de vet någon som kan ge eller sälja narkotika till dem.

För att komma tillrätta med detta krävs samlade insatser från samhället där individ, familj, socialtjänst, vård, skola och polis samverkar. Ju tidigare i livet alkohol- och drogrelaterade problem hanteras med aktiva insatser desto mindre blir kostnaden för samhället men framförallt minskas lidandet för den drabbade och dess omgivning.

Idag ansvarar kommunernas socialtjänst för ungdomars beroendevård. Ökad tillgång till droger, ofta enkelt tillgängligt via nätet, har dock gjort missbruket mer komplext i allt lägre åldrar. Då behövs mer medicinsk behandling.

Därför har vi Kristdemokrater drivit att Regionen (tidigare landstinget) ska starta beroendevård för ungdomar med Stockholms Maria ungdom som förebild.

Det innebär också att det ska finnas mini-Marior ute i länets kommuner så att vården blir tillgänglig.

Trots att vi fick igenom vårt förslag redan 2015 har inget hänt. Däremot har problematiken eskalerat. Vi kan dagligen läsa om drogrelaterade problem hos ungdomar och därtill kopplad kriminalitet i media. Mot den bakgrunden är det snarast genant att styrande socialdemokrater och miljöpartister i Regionen först nu agerar i frågan och då dessutom bara tillsätter en utredning för att ta reda på förutsättningarna för att starta mini-marior.

Mottagningarna behövs nu! Vi kristdemokrater vill att regionen snarast startar beroendevård för ungdomar. Tillgången till droger via nätet ökar och missbruket går allt lägre ned i åldrarna. Ångest, stress och psykiska besvär leder i många fall till att unga testar droger eller alkohol och hamnar i missbruk. I andra fall är det drogerna som är orsaken till att de utvecklar psykisk ohälsa. Oavsett hur ungdomar börjar missbruka så är det allvarligt och individen har rätt till snabb hjälp.

Vi kristdemokrater anser därför att regionen omedelbart måste ta sin del av ansvaret för beroendevården för barn och ungdomar.

Missbruk är något som i första hand drabbar individer, men som också förstör för hela familjer. Det förstör ofta skolresultat, det sociala samspelet och familjerelationer. Det har även stora samhällsekonomiska konsekvenser – med arbetslöshet och ett långvarigt utanförskap. Ju tidigare dessa ungdomar kan hjälpas desto mindre lidande för den drabbade och dess omgivning.