insändare Svar på insändare i EP 16/12 skriven av ”Orolig Skattebetalare”

Vi i Miljöpartiet hade från början en stor förhoppning om att den konsultrapport som rörde utveckling av verket skulle kunna vara ett bra underlag för ett beslut att behålla och investera, särskilt eftersom det är miljömässigt intressant att elda rötslam i stället för att lägga det på åkrarna. När det visade sig att Ena Energis vd kritiserade den rapporten på de flesta viktiga punkterna kring rötslamseldning, samt hade kritik kring kalkylerna, så föll i praktiken det alternativet. Vi som parti har ingen möjlighet att göra en annan utredning och måste lita på vad vd:n säger (vilket vi har fördjupat oss i med egen kommunikation kring olika frågor).

Det säger också sig själv att Ena Energi, som är en ganska liten aktör, inte har ekonomiska möjligheter att själva utveckla verksamheten när teknologin inte finns i större skala i Sverige ännu, det vore också en alldeles för stor risk att ta för kommunen, skattebetalarna och Ena Energis kunder. Om desssutom Ena Energi ska få ut högre vinst under de kommande åren så kommer förmodligen kunderna att få betala ett högre pris. Lägg till detta att politikerna i staden redan när värmeverket stod klart sade att man nog hade lagt det på fel plats och inte skulle göra om det misstaget. Det tar både upp plats i ett attraktivt läge, under eldningssäsongen kommer ca 20 stora, tunga långtradare med flis och bränsle mitt in i stan, dessutom hindras bebyggelse runtomkring eftersom det är ett ganska stort riskavstånd runt verket.

Om en långsiktig aktör med tillgång till hållbar energiteknik köper verket (framförallt rätten att sälja energi) så kan vi frigöra stora ytor attraktiv mark i centrum, vilket i sin tur kan bebyggas och göra kommunen mer attraktiv som bostadsort, samtidigt som energin produceras med mer miljövänlig teknik än vad vi själva skulle ha råd att investera i. Att säga att vi är ”förda bakom ljuset” stämmer inte, såvida det inte ligger en större konspiration bakom hela affären och det har vi ingen anledning att tro, tvärtom har det varit en väldigt öppen process hittills och vi ville med vårt yrkande på fullmäktige säkra att det blir en öppen och transparent process hela vägen in i mål. Så på din andra fråga svarar vi att givetvis har vi frånhänt oss avgörande inflytande efter försäljningen.

Därför beslutade fullmäktige efter vårt yrkande att ”det företag som ska komma i fråga för köp av Ena Energi ska ha en utvecklad strategi för en klimat- och miljömässigt hållbar kraftproduktion.”