För fem år sedan mötte jag en ung man och hans konst vid Å-promenaden i Enköping. Han ställde ut en installation om boendekrisen, som väckte uppmärksamhet. Det verkade så intressant att jag ilade hem och hämtade kameran.

Det resulterade i en artikel i Enköpings-Posten. Den har följts av flera artiklar om den unge Fredrik Eriksson, som aldrig tvekade. Det skulle bli avancerade konststudier och målet var Kungliga Konsthögskolan. För många en knappt realiserbar dröm. För Fredrik en verklighet.

När vi träffades första gången gick han en förberedande utbildning i Steneby (ett kreativt centrum för utbildningar inom konst, design och hantverk). Här tillbringade Fredrik två år efter att han utbildat sig till möbelsnickare, arbetat som sådan, och känt en okuvlig längtan att få skapa.

Artikelbild

| Hot? Fredrik Erikssons maskin, som produceras bränsle ur vatten och solceller. Ett hot mot dagens el-och oljebolag?

– Det är en nästan tvångsmässig skaparlusta och den får mig att må bra, säger Fredrik Eriksson, Enköpingsuppfödd kreatör som alltid känt behovet av att skapa, vilket bland annat tagit sig uttryck i en egen ”skulpturpark” i närheten uppväxten på Munksundet.

Han sökte till Konsthögskolan 2013. Det är tufft. Många söker. 1000 det året han sökte. Han var kvar till sista ”utrensningen” och blev en av de studenter som nu går sitt sista år (Master) vid Kungliga Konsthögskolan på Skeppsholmen i Stockholm (Mejan). Ekonomiskt betyder det cirka 300 000 i studieskulder.

Det har inneburit intensivt arbete och många utställningar. Och Fredrik har fått gehör. När han ställde ut i Kandidatutställningen 2016 skrev Omkonst: ”När han sen toppar med en trehjulig kloakbil är åtminstone jag helt såld – oväntat, knasigt, dåraktigt (i positiv bemärkelse).” Bra recensioner med andra ord.

Uppmärksamhet blev det också, när han ställde ut på Liljevalchs 2017, där han var en av 127 (av 2504) som antogs av juryn Mårten Castenfors, Charlotte Gyllenhammar och Ernst Billgren samt Magnus Uggla.

Artikelbild

| 2012. Fredrik Eriksson ställde ut en husvagn för cykel, ett inlägg i bostads- och miljöfrågan. Nu går Fredrik sista året på Mejan (Kungl. Konsthögskolan Stockholm) och ställer ut projektet Fuel For Future, också det ett inlägg i miljödebatten.

Nu går Fredrik sista året vid Kungliga Konsthögskolan och har sin examensutställning 13-22 oktober på Galleri Mejan. Den heter Fuel For Future och är ett inlägg i miljödebatten och hur vårt nuvarande tänkande kan leda till mänsklighetens förintelse.

Hans installaion/skulptur är enligt hans professor Lisa Tan “a sculpture that uses minimal aesthetics”, det vill säga en skulptur som använder minimalistisk estetik. Det är en maskin som med hjälp av solceller förvandlar vatten till bränsle, vilket i sig är ett hot mot kommersiella krafter inom el och olja.

Artikelbild

– Jag vill testa hur man ser på den möjligheten. Det handlar om vår mänsklighets fortlevnad. Kan vi överleva vårt nuvarande system? Det är bråttom, säger Fredrik Eriksson vars soloutställning redan rönt stor uppmärksamhet. Det kom flera hundra till öppnandet bland dem många forskare.

– De tycker min maskin är intressant och kan fungera, Om man bara vill.

Så här ommenterade konstnären Peter Johansson Fredrik Erikssons utställning på facebook: – Fredrik, du är fan det bästa som hänt i svenskt konstliv på länge!!!