På den gamla stattomten fortsätter arkeologerna att hitta nya fynd. I en av de två groparna, den där stadshotellet en gång stod har man snart schaktat färdigt.

– Snart har vi tagit bort allt som återstår av stadshotellet och då är det bara arkeologin som återstår. Men redan nu kan vi se grunder av ett hus som vi tror var det sista huset som stod där innan stadshotellet byggdes. Vi tror oss även ha hittat ett gatustråk, och i så fall befinner vi oss före branden 1799. Vi har goda förkunskaper och tror att vi kommer att hitta lämningar från andra hälften av 1100-talet, säger projektledare Joakim Kjellberg.

I den lite mindre gropen på tomten har arkeologin pågått i flera veckor. Sist EP rapporterade från utgrävningarna befann man sig på 1500-talet, det gör man även nu.

Artikelbild

| Gammalt. Joakim Kjellberg visar upp delar av två kannor från 1200-talet.

– Vi har inte hittat så många daterade fynd, det senaste vi hittade var från första hälften av 1500-talet. Vi befinner oss i en generellt ganska fyndfattig period just nu, berättar Mathias Bäck.

Det senaste fyndet man gjort är ett bryne. Brynen har använts i flera århundraden och därför är det svårt att datera föremålet men arkeologerna tror att just detta exemplar härstammar någonstans från 1600-talet.

– Det hittades i anslutning till det lagret, säger Joakim Kjellberg.

Grävningarna har inte nått längre ned än till 1500-talet men trots det har äldre fynd kunnat göras. I samband med att ledningarna från stadshotellet revs upp hittades delar av två kannor från 1200-talet. Kannorna tros härstamma från Nordtyskland och Holland och användes för vin och öl.

Artikelbild

| Blandat. Flera spännande föremål har hittats i gropen.

– Att hitta dessa föremål ger oss inte bara kunskap om hur länge ett visst föremål har använts. Att se varifrån föremålet kommer ger oss även kunskap om vilka kontaktnät som har funnits och mellan vilka länder handeln skedde, säger Joakim Kjellberg.

Alla föremål som hittas registreras innan de flesta av dem skickas vidare till andra lokaler. Många föremål klarar inte av att vara ovanför jorden och är därför i behov av att konserveras.

Artikelbild

| Senaste. Brynet som hittades i veckan tros vara från 1600-talet.

Arbetet har väckt stort intresse hos Enköpingsborna, oavsett ålder. När EP gör sitt nedslag i gropen befinner sig även en skolklass på plats för att få en egen visning i området.

– Förskoleklasser upp till årskurs sex har kunnat boka in visningar. Hittills har 24 klasser varit här och ytterligare nio ska komma den här veckan. De verkar tycka det är jättespännande och har ofta många frågor, säger Frida Gereonsson, från Upplandsmuseet, som håller i visningen.