Han är en av dem som stått i centrum under övningen.

Här i Enköping satt ju övningsledningen på 300 personer och omkring 1 800 soldater, nästan en tiondel av alla övningsdeltagare, har till vardags en koppling till Ledningsregementet.

Ungefär 1 100 av dem tillhörde något av de tre hemvärnsförbanden, som utgick från Enköping och deltog i Aurora här i Uppland, på Gotland och söder om Mälaren.

Artikelbild

| "Löste uppgiften". Mattias Hanson, regementschef i Enköping.

Det är lugnare än vanligt på regementsområdet när Enköpingsposten träffar Mattias Hanson dagarna efter den största nationella kraftsamlingen sedan början av 90-talet.

Många anställda har kompledigt, men 130 franska soldater har dröjt kvar i Sverige några dagar på semester och bor i kaserner i Enköping innan hemfärden på onsdagen.

Det internationella inslaget i Aurora är en del av svaret på frågan i ingressen, som han visste han skulle få, men inte kan svara enkelt på.

– Sveriges försvar ska verka avhållande, vi kan aldrig stå ensamma utan måste samarbeta. I krig finns det ingen tvåa och man kan inte ge upp sin frihet, svarar han resonerande.

Så ni löste er uppgift?

– Ja, det tycker jag. Försvarsmakten fungerar, det är en viktig signal.

Innebär det att ni får lättare att rekrytera i framtiden?

– Det tror jag. Beredskapen har höjts de senaste tre åren och målbilden har blivit tydligare med större nationellt fokus.

Mattias Hanson befarade att störningarna i det civila samhället skulle vara större under Aurora.

– Vi hade förberett alla tänkbara scenarier tillsammans med kommunen, säger han.

Men när kommunalrådet Helena Proos och Mattias Hanson hade sina regelbundna kontakter fanns, enligt regementschefen, inget negativt på dagordningen.

– Nej, det var inga klagomål, tvärtom har vi känt oss väldigt väl mottagna. Jag tror att det har funnits ett uppdämt behov av den här övningen även från det civila samhällets sida. Det har funnits ett stort intresse och en nyfikenhet, kanske ännu större än jag föreställt mig, säger Mattias Hanson.

Inga missöden?

– Vi hade ett dieselutsläpp när en terrängbil välte, men utan personskador, och en av deltagarna var inblandad i en trafikolycka på hemvägen, men har nu fått lämna sjukhuset.

Mark- och miljöofficer Patrick Ericzon, som fick ansvar inte bara för Enköpingsområdets, utan för hela Aurora-övningens, skadereglering håller på att sammanfatta läget.

– Vi hade bland annat asfalt som kördes sönder på en vägsträcka i Härkeberga, säger Hanson.

Det kommer inte att dröja ytterligare 20 år innan nästa övning av den här storleken. Den är planerad till 2020 och kommer att vara en totalförsvarsövning där även det civila försvaret är med fullt ut.

Kommer den också att förläggas till Enköpingsområdet?

– Nej, det tror jag inte. Däremot är det sannolikt att övningsledningen kommer att finnas i Enköping. Det är bara Ledningsregementet som har den förmågan, säger han.