I våras övervägde regeringen en skattesänkning på 2,2 miljarder kronor under 2018.

Nu fördubblas den siffran.

Stefan Löfven (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) hade valt att presentera budgetförslaget om ytterligare sänkt skatt för pensionärer hos PRO i Haninge söder om Stockholm.

I ett pressmeddelande från S i Uppsala län betonar partiet att 50 000 länsbor får sänkt skatt i och med förslaget. Av dessa berörs 6 700 pensionärer i Enköping och 2 800 i Håbo, enligt beräkningarna.

"Den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas även bort helt till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för ungefär 75 procent av alla personer över 65 år".

Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för ungefär 75 procent av alla personer över 65 år.

Enligt förslaget sänks pensionärsskatten med 410 kronor i månaden vid en inkomst på 17 000 kronor.

Pensionärsgruppen blir en allt starkare väljargrupp inför varje val. Enligt preliminära siffror från SCB, Statistiska centralbyrån, kommer 27,5 procent av de röstberättigade att vara 65 år eller äldre nästa höst.