ENKÖPING

Förmodligen blir det inget kulturhus på stattomten, samtidigt visade Upplevelseförvaltningens utredning som vi presenterade delar av igår, att ett kulturhus inte bör samordnas med Kulturskolan som tidigare var tanken.

Upplevelseförvaltningen har granskat andra kommuner som har denna lösning och inte funnit att det går att uppnå de samverkansfördelar som man trott. Verksamheternas behov av de gemensamma ytorna blir i allt för stor grad begränsande och leder till att utbudet av kultur eller av utbildningstid istället blir mindre än den tidigare varit.

Artikelbild

| Kanske blir det sång och dans i nya lokaler i framtiden?

Upplevelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda behovet av Kulturskolans verksamhetsyta i tre fastigheter i Kyrkbacken för Kulturskolans verksamhet. Fastigheterna som ingick i utredningen är gamla Vårfruskolan (som är Kulturskolans lokaler i dag), gamla Tingshuset och gamla Gymnastikhuset.

Utredningen har kommit fram till att det bör vara möjligt att inrymma Kulturskolan i dessa lokaler även i framtiden. Hur man bäst utnyttjar de olika byggnaderna måste dock utredas vidare, då de tidigare utredningarna av till exempel Gymnastikhuset inte tagit hänsyn till byggnadens kulturhistoriska skydd.

Utredarna tycker att den bästa samordningen med andra verksamheter är den som redan sker i dag, med gymnasiets estetiska program. På så sätt kan lokalerna utnyttjas under hela dagen och de specialsalar som behövs i båda verksamheterna behöver då inte dubbleras i kommunen.

Nu blir det alltså en fortsatt utredning och hur det till slut blir med Kulturskolan får framtiden utvisa.