– Vi blir allt fler och företagen kräver allt mer el till sina växande verksamheter, förklarar Mikael Björnér, Vattenfalls kommunikationsansvarige för Mellansverige.

Den befintliga luftburna ledningen är 24 kilometer lång och löper mellan Enköping, förbi Tillinge och Ekensberg, för att sluta i Västerås. Stora delar av den är redan byggd för att klara en spänning på 145 kilovolt men har bara tillstånd för 77 kilovolt.

En utredning har tagit fram två alternativa stråk som sträcker sig från Enköping. De löper både norr och söder om den befintliga ledningen. Den norra går bland annat genom Mälby och Tibble, och den södra går bland annat genom Hummelsta och Broby.

Artikelbild

| Transformator. Elledningarna går från Västerås till transformatorn i Enögla i Enköping.

– När man lämnar in en tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen krävs det att alternativa sträckningar utreds. Ur ett hållbarhetsperspektiv är vår utgångspunkt att behålla den befintliga sträckan men vi samråder alltid för att utreda och ta hänsyn till alla intressenters synpunkter, säger Mikael Björnér.

Spänningshöjningen samråds enligt miljöbalken och just nu håller Vattenfall på att samla in synpunkter från berörda parter. De tar emot synpunkter fram till och med 29 september.

– Därefter utreder vi synpunkterna som kommit in, studerar lämpligheten och tar fram en mer detaljerad plan över sträckningen. Den lämnas också ut för samråd som vi sedan sammanställer och lämnar in genom en koncessionsansökan till Energimarknadsinspektion i början av 2018. Så snart vi fått tillstånd påbörjar vi arbetet med att förstärka elnätets kapacitet, säger Mikael Björnér.