– Vi ser att det är långt ifrån en självklarhet att servera svensk kyckling till dagens barn och ungdomar, säger Maria Donis – vd på Svensk Fågel

I juli i år presenterade Svensk Fågel resultatet av en stor nationell undersökning där kycklingens ursprung i de svenska skolorna kartlagts. I Enköpings kommun är kycklingen importerad till 30 procent – att jämföra med Uppsala kommun där kycklingen till 100 procent har svenskt ursprung.

– Vi vill att barn och ungdomar ska få möjligheten att göra lika medvetna val i lunchkön som det går att göra i affären där det finns tydliga regler för att man måste visa råvarornas ursprung, säger Maria Donis – vd på Svensk Fågel.

Artikelbild

Djurvälfärd. Sverige har striktare regler än länderna dör kycklingen importeras ifrån. "Det blir dubbelt tycker jag när man å ena sidan har stränga lagar och regler för svenska bönders djurhållning och sedan ändå handlar in kyckling från andra länder med annan regler än svenska bara för att det är billigare", säger Maria Donis – vd på Svensk Fågel.

De kommunerna som var med i undersökningen valdes ut slumpvis och det finns inga övriga siffror från länet än de från Enköping och Uppsala. De tillfrågade kommunerna valde själva vem som var mest lämpad att svara på frågorna. I Enköping var det Petra Björklund som svarade. Hon är biträdande kostchef och jobbar med kommunens livsmedelsupphandling.

­– Alla kycklingprodukter som finns i avtalet lever upp till Upphandlingsmyndighetens baskrav och vi försäkrar oss om kycklingens kvalitét via leverantörsintyg på Dabas som är en artikeldatabas med kvalitetssäkrad information, säger hon.

Flest konsumenter anser att kycklingen är den råvara där det svenska ursprunget är viktigast, enligt en annan undersökning som Svensk Fågel står bakom. Och 84 procent anser att maten i skolan ska vara producerad med svenska råvaror.

– Den mindre delen av kycklingen vi importerar kommer från Lettland, Tyskland och Polen och är kvalitetsförsäkrad, säger Petra Björklund och berättar att samma upphandlingsavtal även förser kommunens andra verksamheter som också köper livsmedel via grossist.

Det finns inga direktiv som hindrar kommuner från att importera kyckling så länge upphandlingen följer de regler och lagar som finns. De ställer krav på alla som handskas med råvaror – från jord till bord.

– I Sverige följer vi strikta regler för djurvälfärd och livsmedelshygien. Vid kycklingslakterier i andra länder är användningen av antibiotika mycket hög. Det är tyvärr väldigt svårt att följa kycklingens ursprung och förhållanden om den importeras. Det blir dubbelt tycker jag när man å ena sidan har stränga lagar och regler för svenska bönders djurhållning och sedan ändå handlar in kyckling från andra länder med annan regler än svenska bara för att det är billigare, säger Maria Donis.