Stationen ska ligga nära Örsundsbros södra infart från riksväg 55, 250 meter från 55:an, enligt detaljplaneförslaget som fick positivt gensvar i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Detaljplanen ska vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Tidningen har tidigare i veckan berättat om förslaget för den nya brandstationen. Nuvarande station, nära Örsundaån, uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och effektivitet. Räddningstjänsten och kommunen har tittat på flera andra alternativa platser, bland annat norr om Salnecke och nära Liljegården.