Båda kommunerna låg även i bottenskiktet i förra årets rankning av Lärarförbundet. Då var Enköping på plats 261 och Håbo på plats 234.

Att Enköping ligger på en placering sämre än 200-strecket i rankningen har blivit till en vana. Bara ett enda år tidigare under de 16 år som undersökningen har gjorts har kommunen rankats bättre än 200.

Första kriteriet i fackförbundets undersökning är resurser, där ligger Enköping på 265:e och Håbo på 120:e plats.

Resurserna till undervisningen beräknas med två mått. Det första är kostnaden exklusive lokaler per inskrivet barn i förskola. Dessutom mäts kostnaden för förskoleklass, grundskola och fritidshem i kommunal regi exklusive lokaler och inventarier per elev i grundskolan och förskoleklass.

När det gäller andelen pedagogiskt utbildade lärare hamnar Enköping och Håbo i bottenskiktet, på plats 236 respektive 281.

Lärartätheten hör inte heller till de positiva placeringarna bland kriterierna för kommunerna. Där är Enköping 268 och Håbo 230.

Lärarna i de två kommunerna har blivit sjukare sedan förra året. Där har Lärarförbundet gjort sin jämförelse med hjälp av sjukskrivningsstatistik. Förra året låg Enköping på 142:a plats och Håbo på 81:a. I år är placeringarna 185 respektive 160.

På lönesidan ligger Håbo klart bättre till än Enköping. Där ligger lärarlönerna på 69:e plats medan Enköpings lärare tjänar sämre, på plats 181.

Meritvärdena för niorna är bättre än medianen i båda kommunerna. Enköping ligger på plats 105 och Håbo på 90.