Aktionsgruppen ska sättas in så snart ett verksamhetsområde har eller riskerar att få försämrad tillgänglighet. Gruppen ska då bistå med stöd för att vidta åtgärder som kan vända utvecklingen. Tillsättandet av aktionsgruppen ingår i en ny handlingsplan för ökad tillgänglighet som sjukhusstyrelsen i Region Uppsala antog på tisdagen.

Under 2018 ska Akademiska sjukhuset lägga ett särskilt fokus på de verksamheter där 80 procent eller färre får besök eller behandling inom 90 dagar, gränsen för den nationella vårdgarantin. I september fick exempelvis 72 procent ett första besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar, något sämre än i landet i stort.

Samarbetet mellan Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping ska dessutom utvecklas så att fler patienter ska kunna slussas mellan vårdinrättningarna.

– Patienter och länsinnevånare måste kunna lita på att de får vård i tid och vi måste förbättra tillgängligheten i vården, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.