Kommunens utbildningsförvaltning är positiv till den nya förskolan. Förslaget till politikerna i skolnämnden är därför att verksamheten ska godkännas och få rätt till bidrag.

Det är Sparrsätra ekologiska förskola som har ansökt om att få starta en fristående förskola, som ska drivas som ett personalkooperativ. Styrelsen driver sedan tidigare Säfsta ekologiska förskola i Säfsta bygdegård.

Den nya förskolan i Sparrsätra planerar att starta den 1 januari 2018, med tio inskrivna barn. När förskolan är fullt utbyggd ska den ha 30 platser. Förskolan ska hålla till i Sparrsätra skola, ett hus som tidigare har varit församlingshem och skola.

Artikelbild

| Lokalen. På bottenvåningen i det före detta församlingshemmet i Sparrsätra ska förskolan husera.

En legitimerad förskollärare och en barnskötare, som idag jobbar på Säfsta ekologiska förskola, kommer att finnas med från starten i Sparrsätra. De båda förskolorna kommer att ha ett tätt samarbete.

Ett exempel på samarbetet är maten, som kommer att komma från Säfsta. Mellanmål och frukost ska göras på plats i Sparrsätra. Det står i underlaget till skolnämndens beslut att målet är att maten ska vara lagad från grunden och att skolan har ett ekologiskt förhållningssätt.

Sparrsätraförskolan kommer även att arbeta i enlighet med miljöcertifieringen Grön flagg.

Utbildningsförvaltningen ser positivt på att det finns fristående huvudmän som vill starta förskolor i Enköping. Det ger en ökad möjlighet att tillgodose behovet som finns av förskoleplatser.

Sparrsätra ekologiska förskola ska ingå i den kommungemensamma kön för förskoleplatser.

Beslutet om förskolan kommer att tas på skolnämndens sammanträde på onsdag nästa vecka.