Det har politikerna i plexutskottet, kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott, beslutat.

På norra sidan av Doktor Westerlunds gata (Mjölkcentralen, med mera) vill den nya ägaren av marken bygga i huvudsak bostäder, men också LSS-boende, kontor, restaurang och förskola. Det ska bli ett mångsidigt kvarter, enligt ägarens ambition.

Den nya ägaren till marken på södra sidan av Doktor Westerlunds gata (Sarajevo, verkstad, med mera) vill riva befintliga byggnader och bygga bostäder i flerbostadshus i tre kvarter.

Artikelbild

| Mjölkcentralen. Ett mångsidigt kvarter med mest bostäder är ägarens ambition.

Plexutskottets beslut innebär att en ny detaljplan för områdena nu ska göras. Det kommer att dröja innan hela planprocessen har gått i mål och kvarteren kan börja byggas.

– En sån här planprocess från ax till limpa tar någonstans mellan 18 och 24 månader, om allt klaffar, berättar kommunens planchef Patrik Holm.