Risken att inte hänga med i den nya tekniken är att man tappar konkurrenskraft. Trots det väljer många småföretagare fortfarande bort digitala verktyg i sitt företagande, det visar en ny undersökning från Visma.

I Uppsala län känner sig fyra av tio småföretagare, 40 procent, stressade över den nya tekniken. I riket ligger motsvarande siffra på 36 procent.

– Att hänga med i digitaliseringen handlar inte främst om teknik, utan om att förstå människors ändrade beteenden. Som företagare behöver du ha koll på hur dina nuvarande och möjliga kunder beter sig när utvecklingen går framåt, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Många av småföretagarna uppger att de undviker digitala verktyg. 42 procent säger att de inte använder digitala verktyg i företaget trots att alternativen finns. Områden där digitala verktyg används är exempelvis bokföring, fakturering och kontakter med myndigheter.

– Vinsterna med att satsa digitalt är många. Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag är det viktigt att de företagen är väl rustade för konkurrensen, säger Boo Gunnarson.

Enligt statistik från EU ligger de svenska företagen efter övriga Europa när det gäller digitalisering.