Det är något särskilt med Härnevi, det finns en anda som förenar och gör att saker händer. För fyra år sedan gick byborna samman och startade och slutförde Äspussprojektet under det övergripande projektet Upptäck Härnevi som ska göra bygden mer attraktiv och öka möjligheterna för att byn ska utvecklas i en positiv riktning. Nu är det dags för nästa projekt - en mötesplats skall skapas vid Härnevi IP och planerna är stora.

Den kooperativa förskolan som finns i föreningsgården idag vill fördubbla verksamheten med ytterligare 20 barn i en utomhusgrupp. En grillplats, ett motionsspår, en pulkabacke, boulebanor och ett utegym ska upprättas vid Härnevi IP. Janne Dahlin som är en av de drivande i projektet berättar:

- Jag har varit planskötare på Härnevi IP i tio år och har tänkt länge att man borde göra något mer av idrottsplatsen än att bara spela fotbollsmatch varannan vecka. Det var där tanken på att utveckla idrottsplatsen till något mer dök upp. Vi vill att det ska bli en mötesplats över generationsgränserna som stimulerar till aktivitet och integration i bygden, säger Janne.

Artikelbild

| Utveckling. Stora Planer för Härnevi.

Planerna och visionen om en mötesplats för föreningar och allmänhet startade för två år sedan och är nu inne i slutfasen. Härnevi Hembygdsförening sökte till att börja med finansiering till projektet från kommunen men fick inget gehör. I stället ska projektet finansieras med hjälp av Leader-stöd och frivilliga från bygden. Uppslutningen och engagemanget från Härneviborna är imponerande och alla går och väntar på att få bidra på sitt sätt hävdar Janne Dahlin och Rolf Lindholm som är två ur kärngruppen som har drivit projektet framåt.

- Någonting vi har lärt oss är att Enköpings kommun slutar vid 50-skyltarna vid Romberga, vill man ha något gjort får man göra det själv. När vi påbörjade Äspussprojektet frågade vi kommunen om ekonomisk hjälp till en gräsklippare, men fick nej. Vi fick rådet av kommunen att söka Leader-stöd.

- Vi har fått bra gehör från Leader och Upplandsstiftelsen som tror på vårt projekt. En ansökan om finansiering är sammanställd och skall skickas in till Leader i dagarna. Går allt som vi tänkt så kan spaden sättas i jorden i slutet av året, säger Janne och Rolf.

Utan stödet från de ideella krafterna i bygden skulle ett sådant här projekt aldrig kunna genomföras. Det är den starka kraften och sammanhållningen som finns hos Härneviborna som gör skillnad, hävdar Janne och Rolf.

Artikelbild

| Drivkraft. Janne Dahlin och Rolf Lindholm är två ur kärngruppen som driver utvecklingen av Härnevi frammåt.

- För att få bidrag från Leader kräver de 690 timmars ideellt arbete från bygden. Vid Äspussprojektet fick vi ihop 2850 timmar, det säger en hel del om vilket jäkla go det är här ute, säger Janne.