ENKÖPING

I våras fick tjänstemännen på Upplevelseförvaltningen i uppdrag av politikerna att utreda frågan var ett nytt kulturhus ska byggas, Stattomten, Joar Blå, Hamnverken eller någon annanstans.

Nu är utredningen klar och i den konstateras exempelvis att ett kulturhus behöver ha en verksamhetsyta på cirka 6500-7000 kvadratmeter. Det bör vara placerat centralt och nära allmänna kommunikationer. Huset bör inte samordnas med fullmäktigesal eller gymnasieskola/kulturskola eftersom det skulle begränsa tillgängliga tider både för kulturlivet och för de andra verksamheterna.

Artikelbild

| Aktiviteter. Utredarna menar att ett kulturhus bör ha ett antal grundläggande delar så som: en större teaterscen och en mindre scen för till exempel barnteater

Utredarna menar att ett kulturhus bör ha ett antal grundläggande delar så som: en större teaterscen och en mindre scen för till exempel barnteater, utställningslokaler, lokaler för kreativ verksamhet, bibliotek, serviceutrymmen för verksamheterna, administrativa utrymmen, lokaler för biografverksamhet, ett café och lokaler där olika aktiviteter från det fria kulturlivet ges en permanent plats, så som ateljéer, replokaler, möteslokaler och liknande. Totalt en sammanlagd yta om cirka 6400 kvadratmeter, om man räknar med ett samutnyttjande av vissa ytor med biografen med mera.

Om kulturhuset skulle placeras på stattomten måste huset bli upp mot 30 meter högt, om alla verksamheter ska få plats. Utredningen visar att där finns 1550 kvadratmeter byggyta att tillgå. Fördelas lokalbehovet på denna yta leder det till ett cirka fyra våningar högt hus. Ett av planen måste vara 13 meter högt för att inrymma den stora scenen, två av planen med utställningslokaler och biosalonger skulle vara 5 meter höga och det sista 3 meter högt. Detta leder till en byggnad som blir cirka 30 meter hög, om man inte placerar den stora scenen under mark, då blir höjden cirka 20 meter.

Några bättre alternativ till stattomtplacering har utredarna inte lyft fram, men konstaterar att det finns andra alternativ som kan ses som lika bra. Man har tittat på förslagen att bygga om och till Joar Blå, att bygga nära järnvägsstationen, Hamnverken och på parkeringen på Fjärdhundragatan 58 och några för- och nackdelar med dessa alternativ finns redovisade.

I slutorden påminner utredarna om att ett kulturhus inte bara är en byggnad utan i första hand ett innehåll, och menar att driftmedel till verksamheten är A och O.

Det är bland annat Enköpingsbornas önskemål och det kulturpolitiska programmet som legat till grund för förvaltningens utredning.

I nästa vecka ska politikerna i upplevelsenämnden diskutera frågan.