– 108 personer som tillsammans lägger ner 5000 timmar i frivilligverksamheten, det är helt fantastiskt, konstaterade kommunalrådet Anders Wikman (NE) när han på fredagen tillsammans med kommundirektör Peter Lund talade vid Anhörig- och volontärcentrums tioårsjubileum vid Villa Sandgatan.

Och det är ett stort jobb som utförs, lite i det dolda. Det är en social insats som har stor betydelse, sjukhusvärdar, högläsning, promenader, kaféverksamhet, underhållning och umgänge.

Villa Sandgatan är en mötesplats för anhöriga som vårdar eller har ansvar för en närstående som behöver stöd på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Här finns möjlighet att träffa andra i samma situation, få avlösning, en stund för sig själv eller att delta i olika aktiviteter eller grupper.

Artikelbild

| "Utan volontärer stannar stora delar av Sverige" konstaterade Anders Wikman innan han klippte bandet vid det träd som planteras på gården vid Anhörigcentrum.

Här kan den som behöver stöd få det genom de volontärer som arbetar med exempelvis ledsagning, fixartjänst i bostaden, sociala kontakter eller promenader.

Verksamheten har utvecklats mycket under de tio åren. Nu har utemiljön förbättrats, en boulebana byggts och kaféet håller öppet alla vardagar.

– Alla är välkomna hit. Det finns alltid någon här och hela miljön speglar harmoni och trygghet, säger Monica Hallgren, ansvarig för verksamheten.

Ett viktigt samarbete sker även med föreningslivet, exempelvis demensföreningen, strokeföreningen och synskadades riksförbund.

Tioårsjubileet firades med snittar och bubbel, och bandklippning.

Anders Wikman och Peter Lund hjälptes åt att klippa det röda bandet ute på gården vid det träd som planterats där. Ett träd som ska ge skugga och symboliserar alla de grenar man jobbar med vid Villa Sandgatan.

maria.hedenlund@eposten.se