Endast en av medlemmarna som var med och bildade föreningen finns med i föreningen idag, nämligen Curt Eriksson som bara var drygt 19 år 1947. Curt har haft många uppdrag i föreningen, revisor suppleant, sekreterare och ordförande. Curt har varit ordförande i mer än 50 år, under ett antal år parallellt med ordförandeskap i J P Johansson Sällskapet.

I år firade föreningen sitt 70-årsjubileum med ett julbord på Park Astoria i centrala Enköping. Ungefär hälften av medlemmarna deltog i firandet.

Medlemmarna träffas en gång i månaden och 25–30 personer deltar. Föreningen välkomnar inte bara frimärkssamlare som medlemmar. De som har andra samlarintressen inom postal historia som t ex förfilateli, vykort, så kallade bältesspännarmärken mm välkomnas. Medlemmarna kommer inte bara från Enköping och Bålsta men också från Sala, Strängnäs, Västerås och flera andra orter, till och med från Finland.

Artikelbild

| Vice ordförande Konrad Hölbling och kassör Peje Josefsson.

En gång om året i början av april ordnar föreningen en samlarmässa där cirka 130 försäljare deltar. De besökande brukar uppgå till omkring 1200 personer. Medlemmarna hjälps åt med att ställa i ordning bord och stolar för utställarna, ser till att besökande får hjälp att parkera. Tidigare har samlarmässan hållits i Folkets Hus, Joar Blå och St Ilianshallen. Förra året var den i Bergvretenhallen där den kommer att vara 2018 också.

Under åren som gått har föreningen ordnat många olika aktiviteter för allmänheten, utställningar bland annat på biblioteket, deltagande vid Frimärkets Dag och många andra tillfällen.

Medlemmarna har gjort många gemensamma besök på Postmuseum i Stockholm, besök vid olika frimärksutställningar i Köpenhamn, London, Madrid, Åland. Även vykortsmässor har fått besök av föreningen. Under hösten har föreningen haft besök av ordföranden i Svenska Motivsamlare som berättade om hur man lägger upp en motivsamling.

Varje 10-årsjubileum har firats med gemensamma festligheter för medlemmarna.