I en föreningslokal i Bålsta samlades ett 20-tal intresserade pensionärer för lyssna på en föreläsning om hur man själv kan träna upp sitt balanssinne. Föreläsningen som hölls av företaget Säker senior, som riktar in sig på äldre personer och jobbar för att minska fallolyckorna i samhället.

­– Det är en föreläsning om vad man ska tänka på för att inte vara med om fallolyckor och tips på vad man kan göra själv, säger Anna Skaring, Säker senior.

Föreläsningen handlade till stor del om hur stort problem det är i samhället med just fallolyckor och föreläsningen började med att en av föreläsarna ramlade medvetet för att visa hur ett fall kan gå till.

Artikelbild

Senior. Företaget Säker senior föreläser för äldre personer om hur man ska få bättre balans.

­– Det är för att väcka intresset och efter att man ramlat så handlar den delen av föreläsningen om hur man kan ta sig upp från marken eller golvet när man har ramlat, säger Anna Skaring.

Under veckan anordnades fler andra olika aktiviteter under parollen Balansera mera och Håbo kommuns medicinska ansvarig person för Rehabilitering Monica Lundquist hoppas att veckan blir en succé.

– Det kommer att vara fler olika aktiviteter för de som är intresserade av det här. Det finns redan nu ett stort intresse för det här och det är många som ringer och är nyfikna på vad vi gör, säger Monica Lundquist.

– Den är viktigt att informera och berätta om vad man kan göra själv och att hantera risker när det gäller fallolyckor.