Det är för få resenärer på vissa turer med buss 302, 303 och 895 och därför kommer de nu få färre avgångar.

I somras beslutade kollektivtrafiknämnden i region Uppsala om förändringarna som träder i kraft på söndag, den 10 december.

Förändringen gäller buss 302 Bålsta ­– Hagviken och 303 Bålsta – Skörby där linjerna ändras från halvtimmestrafik till en gång i timmen mitt på dagen.

Även Buss 895 Bålsta – Örsundsbro får färre turer på dagen på grund av få resenärer på just de turerna. Där glesas linjen ut med två dubbelturer mitt på dagen och en dubbeltur på kvällen.

Genom indragningarna av de olika turerna räknar man med att göra besparingar. För linje 302 och 303 med cirka en miljon kronor och för tur 895 med cirka en halv miljon kronor.