Nordisk författarskola för unga mellan 15 och 18 år pågick förra veckan. Det som alla delar gemensamt är att de skriver själva på fritiden. EP besökte ungdomarna under en lektion på folkhögskolan vid natursköna Biskops Arnö. Lektionen går ut på att kursdeltagarna i grupp ska kunna hitta en karaktär som känns tillräckligt levande för att kunna funka i en radioteater.

– För att hitta en karaktär som är levande är det viktigt att kunna känna för personen. Ju mer levande personen är, desto intressantare blir personen för radiopubliken. Ett tips är då att använda ett ämne och en miljö som du själv gillar, säger handledaren Rakel Helmsdal.

Sedan sätter grupperna igång med att arbeta. En del skriver på sina laptops, andra använder surfplattor och vissa papper och penna då det är lättare att rita intill sina anteckningar – en teknik som många föredrar innan själva manusarbetet tar vid. Eftersom det är ungdomar som arbetar är uppkoppling mot internet en given sak, det underlättar i sin tur researcharbetet.

Artikelbild

| TANKEVERKSAMHET. Lilja Hrönn Fjälnisdôttir, Emilia Voltti, Karina Skov samt Kirsikka Vaahtera och Hilla Vuorinen (skymda) löser en uppgift.

– De har hittat sina karaktärer nu på morgonen. Nu ska alla träffas med sina karaktärer och försöka hitta en konflikt, säger Rakel Helmstad.

Ännu en teknik i raden som de unga "författarna" får lära sig på sommarkursen, som har intag från alla nordiska länder. Årets deltagare på Nordiska författarskolan för unga kommer från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Sapmi och Färöarna.

Under arbetets gång är det engelska som gäller för att alla ska kunna förstå varandra. Undervisningen sker primärt på engelska.

"I lost my second key again? What should I do now?" är saker som sägs i en av grupperna under arbetets gång. Många hjärngympeliknande övningar i en kreativ process.

Artikelbild

| GEMENSKAP. Audur Helgadòttir, Henrik Sortland och Saga Ivéus Wenglert trivs på kursen.

– Både lätt och svårt och annorlunda, sammanfattar Maria Varjord, 16 år och från Norge, övningen.

Utöver det visar kursdeltagarna ett engagemang utöver det vanliga. Både dagar och kvällar går åt till att arbeta med skrivande och skapande av karaktärer och för läsare lämpliga miljöer. Man kan nästan säga att deltagarna lever i en bok.

Artikelbild

| INSPIRERAR. Rakel Helmsdal, handledare på författarkursen, leder en lektion.

– Det är en fantastisk vecka. Jag vill inte åka hem, säger Rónja Rúnadottir, 16 år och från Färöarna.

Maja Ragnarsson, 17 år och från Sverige, tillägger att det finns möjligheter att dra sig undan om man så önskar. Något arbetstvång existerar inte och allas olikheter respekteras.

Artikelbild

| SAMLING. Handledarna Oscar Rossi, Rakel Helmsdal. Maret Anna Sara, Jessie Kleemann och Ida Linde.

– Och vi gör annat också, till exempel har jag badat, tillägger Niina Saaranen, 18 år och från Finland.