Representanter från styrelsen hade förtjänstfullt dukat upp till en trevlig eftermiddag för sina ledare. Inledningsvis hälsade ordförande Berit Hansson alla välkomna och tackade för det arbete som ledarna ideellt bidrar med för medlemmarnas möjlighet till en aktiv upplevelse inom föreningen.

Naturligtvis känns det trevligt och hedrande för ledarna att få denna inbjudan, där styrelsen visar sin uppskattning av deras arbete. Samtidigt skall sägas att utan en väl fungerande styrelse som också lägger ner mycket tid och arbete för sina medlemmar, skulle nog verksamheten inte bli av den kvalité som nu erbjuds.

Efter att gästerna minskat på kvantiteterna av de uppdukade anrättningarna från Restaurang Ljunggården blev det dags för kaffe. Dagens gäst, Kurt Beijer, gjorde entré och genomförde sitt uppskattade program med många trevliga sånger, och härliga texter.

Innan alla gäster lämnat samlingssalen blev det många God jul och Gott nytt år tills det blir dags igen 2018 för nya insatser inom de olika aktiviteterna.