I slutat av oktober samlades ett 30-tal personer från SPF Seniorerna Fjärdhundra­bygden i Österundagården.

Ordföranden Lars-Olof Legnerfält hälsade oss välkommen och presenterade Ulla Hellström från Tuna Trädgård. Hon gav oss råd om julblommor. Gudmund Frenskar berättade om Åke Wassings liv.

Så överraskades vi av ungdomar och ett par vuxna med en barnvagn med två barn. De visade sig vara aktivt engagerade i att hjälpa ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. Ungdomarna berättade för oss och visade bilder om sina liv bland skolungdomar och idrottsvänner i Fjärdhundra där de bor och har rotat sig sedan två år tillbaka.

Nu fruktar de att bli bortryckta ur detta trygga liv i Enköpings kommun. Ungdomarna blir av Migrationsverket placerade på ett boende för vuxna när de fyller 18 år och skickas långt bort till nya hem.

Deras vädjan gällde att hitta ett frivillighem som ger dem en fast plats i tillvaron. Viljan att hjälpa finns bland våra medlemmar och vi hoppas och önskar ungdomarna lycka till med att få stanna här.

Lars-Olof Legnerfält berättade om förestående cirklar och resan till Jularbodagen i Avesta.