Det hjälpte inte att mannen åberopade sin expertis när Malmöpolisen i somras stoppade honom med en säng på biltaket – fäst med ett enda spännband, rapporterar Kvällsposten.

Bilen, som dessutom var belagd med körförbud, saknade takräcken och sängens mjuka sida låg direkt mot biltaket medan spännbandet letts in genom sidorutorna. Polisen gjorde bedömningen att sängen skulle ha kunnat lossna vid krock eller kraftig inbromsning.

Men mannen motsatte sig böter och menade att han gjort noggranna beräkningar utifrån bilens hastighet och sängens vikt. Han stödde sig också på sin yrkesexpertis: att han arbetat mycket med säkring av last. Det fortsatte han att hävda när saken drogs vidare till domstol. Rätten gick dock på polisens linje och dömde mannen till brott mot trafikförordningen och böter på 2 250 kronor.