Insändare Så har verkligheten kommit ifatt SNE, valdagen närmar sig obevekligt, 3 år in i mandatperioden, inte mycket utveckling och definitivt inte ”tillsammans” som utlovats.

Centerpartiet har vid varje budgetdebatt efterfrågat en dialog om hur de stora investeringarna vi har framför oss ska planeras, prioriteras och inte minst finansieras. Behovet av investeringar i Enköpings samhällsstruktur är många och stora och kommer att behöva genomföras över flera mandatperioder. Det är då väsentligt att det finns en politisk samsyn så att arbetet kan drivas vidare även om majoriteten i fullmäktige kan skifta.

Centerpartiet som har lång erfarenhet av att ta ansvar för investeringar över tid har hittills inte hörsammats i denna fråga. Inte förrän nu då SNE i mandatperiodens elfte timma inbjuder till en politisk dialog om utveckling av Enköpings stadskärna.

Tempot är högt och det som inte skett på drygt 3 år skall nu ske på 3–4 månader.

Vi vet med rätta att våra väljare är trötta på att politiken inte kommit längre med de stora investerings­besluten. Det är ett pussel av stora investeringsobjekt som ska läggas under våren med skola, kultur, kommunhus och inte minst parkeringar. Processen är förvisso inte enkel men desto större skäl att samarbeta med alla goda krafter.

Det är avgörande för Centerpartiet att den långsiktiga finansieringen av investeringarna blir belyst. Vi efter­lyser nytänkande och långsiktighet så att vi kan få samhällsfastigheter med kvalitet samtidigt som vi skyddar våra medborgare från ökat skattetryck på grund av investeringarna. Det kan till exempel handla om att göra en bra markaffär och säkra tillförsel av nya bostäder i samma projekt som skapar ett funktionellt kommunhus eller att samarbeta med en privat aktör för att få till stånd ett parkeringshus.

Så bättre sent en aldrig – Centerpartiet ser fram emot att lägga centrumpusslet tillsammans!