Insändare I EP lördagen den 7 september fanns en redovisning om hur Enköpings kommun planerar att under hösten genomföra asfalteringen av det centrala gatunätet. Bland annat nämns att förvaltningen tycker att det idag ändå är en hyfsad standard.

Det är då mycket förvånande att den del av trafikytan som trafikeras av de mest oskyddade trafikantgrupperna inte med ett ord nämns i redovisningen, nämligen trottoarerna.

Såsom varande ett offer, se EP den 4 september, av det i centrum dåligt underhållna trottoarsystemet, har jag kontaktats av flera, för mig både kända och okända, som alla vittnat om farliga nivåskillnader mellan plattor, brunnar, manluckor med mera mitt i trottoarernas gångstråk.

Lördagens artikel skapar lätt en känsla av att det är mer viktigt att bilen färdas mjukt och smidigt, än våra små i ligg- och sittvagnar, synskadade med käpp, personer i rullstol eller rullatoranvändare.

Vart tog det omhuldade begreppet tillgänglighet vägen? Jag hoppas redovisningen var en tankelapsus och vill i EP snart få ta del av en gedigen redovisning, med tidplan, av den planerade upprustningen av trottoarerna i centrala staden, den så kallade rutnätstaden.