Insändare Svar till insändaren ”Vi kommer att ha växtvärk under flera år” (EP 17 mars) av Sven Jansson, ordförande i Skolnämnden.

Kommunen gör många bra saker, bland annat i och med att skolorna rustas upp och planering pågår för att möta ett ökat antal barn. Det är också väldigt positivt att välja att införa bilfria skolor, som gör det säkrare, renare och tryggare för våra barn i och kring skolorna.

Historien om vår familj är dock att vi tidigare bodde i Stockholm, och längtade till ett större boende och en trygg och säker miljö för barnen, där vi slapp långa pendlingstider till förskola och skola med tunnelbana, bil eller pendeltåg. Vi letade länge efter vårt efterlängtade boende. Vi tittade på flertalet boenden, bland annat ute på Haga, eller kringområden. Detta valde vi dock bort på grund av att det för oss skulle krävas två bilar och att ständigt behöva skjutsa barnen till och från deras förskolor och skolor.

Vi valde ett hus som ligger granne med Munksundsskolan, som höll på att renoveras. Vi tillhörde upptagningsområdet och var supernöjda med att vi i framtiden kommer att kunna erbjuda barnen att ta sig till och från skolan enbart på cykelvägar. Ganska tidigt skulle de säkerligen kunna genomföra denna promenad själva!

Vi planerade också för att samtliga av våra tre barn kommer att under flertalet år framöver vara samlade på ett och samma ställe, eftersom förskolan och skolan ligger tillsammans. Detta var ett krav eftersom vi båda arbetar i Stockholm och dagarna är långa redan som de är för barnen.

Sen förstod vi plötsligt att kommunen har ändrat på gränserna för upptagningsområdet. Det är superbra att man har involverat rektorer med flera och diskuterat olika aspekter av ändringen av gränserna. Men ni glömde visst att bjuda in de familjer som ”drabbas” av detta till en medborgarinformation/ diskussion.

För mig är det fortfarande helt ologiskt att välja att låta barn som bor 50 meter från skolan, att gå över en eller två vältrafikerade gator till en annan skola, och med förskolan ännu längre bort? Om man satsar och vill ha en bilfri skola, så varför låter ni då barn som bor granne med skolan/ förskolan och faktiskt skulle kunna gå dit inte få nyttja denna ypperliga möjlighet? Det borde ha gynnat både barn som kan gå till skolan själva, föräldrar som slipper skjutsa med bil, skolan samt övriga barn som då verkligen får en bilfri skola samt kommunen som minskar miljöpåverkan i och med minskad biltrafik.

Snälla kommunpolitiker, säg att ni tar upp denna fråga igen och verkligen bjuder in till en diskussion om ändringen av gränserna för upptagningsområdet!