Insändare Våra duktiga sjuksköterskor och läkare får idag ägna orimligt mycket tid åt andra uppgifter än det som de är utbildade till. Det är slöseri med människor och resurser att inte låta dem göra det de är utbildade till. Vårdbiträden, som saknar eller bara har en kort formell vårdutbildning, kan göra oerhört viktiga insatser inom den vårdnära servicen med enklare arbetsuppgifter. Samtidigt som antalet sjuksköterskor har ökat så har antalet undersköterskor minskat och vårdbiträdena nästan helt försvunnit. Att fler inte gör det som de är utbildade till leder till en ineffektiv vård och till samhällsekonomiska förluster.

Vi Liberaler vill höja sjuksköterskors och undersköterskors status och avlasta dem från deras orimliga arbetsbörda. Att renodla yrkesrollerna inom vård och omsorg och att använda rätt kompetens på rätt plats är ett sätt att höja sjuksköterskornas och undersköterskornas yrkesstatus. Undersköterskornas särskilda kompetens och utbildning bör förtydligas genom att införa en undersköterskeexamen. Yrkesidentiteten är viktig och en examen är en kvalitetsstämpel på utbildningen.

Vad ska vårdbiträdena göra för arbetsuppgifter? Exempel på arbetsuppgifter kan vara att t ex bära matbrickor, bädda sängar, städa toaletter, hämta patienter i väntrummet, gå med labbrapporter mellan läkare o labb, flytta patienter mellan avdelningar, fylla på förråd, hämta material från förråd med mera. Det finns en rad arbetsuppgifter som inte måste göras av en sjuksköterska eller en undersköterska, de kan få avlastning och få mer tid att fokusera på omvårdnad.

Sverige behöver fler enkla jobb. Vi behöver skapa fler möjligheter till jobb för nyanlända invandrare. Bland de nyanlända som nu kommit till Sverige så har ungefär hälften högst förgymnasial utbildning. Att återinföra vårdbiträden innebär att trösklarna sänks in på svensk arbetsmarknad för denna grupp. Samtidigt kan de bidra till att utföra viktiga arbetsuppgifter som verkligen behövs inom vården. Liksom förut kan en kortare introduktionskurs för vårdbiträden förekomma. För nyanlända utan utbildning kan ett jobb som vårdbiträde vara en inkörsport till andra jobb inom vård och omsorg, till exempel att genom fortsatt utbildning gå vidare till undersköterskor och andra yrken inom vården.

Liberalerna föreslår därför en statlig satsning som fullt utbyggt i hela landet ger 12 000 nya vårdbiträden i hälso- och sjukvården. Staten skjuter i satsningen till 8 miljarder kronor under mandatperioden mot att landsting och regioner bidrar med en lika stor medfinansiering. För Region Uppsala innebär det uppskattningsvis 440 vårdbiträden.