insändare Människor har sex.

Unga människor har sex.

Kvinnor har sex med män.

Kvinnor har sex med kvinnor.

Män har sex med män.

Sådan är världen och verkligheten, och vi vill inte ha den på något annat sätt. Men en sak vill vi förändra: det ojämlika skyddet mot sexuellt överförbara, cancerframkallande virus.

En viktig del i kampen mot cancer är förebyggande, inte minst mot cancerframkallande humant papillomavirus (HPV). Det finns ett vaccin mot flera av dessa virus, ett vaccin som därmed förebygger cancer. Sedan 2012 vaccineras flickor med vaccinet. Unga kvinnor födda efter 1993 skyddas därmed från att drabbas av livmoderhalscancer senare i livet, men jämnåriga pojkar får inte samma skydd. Viruset gör inte skillnad på kön - det smittar givetvis även män och pojkar, men leder då till andra former av cancer, till exempel analcancer, peniscancer och cancer i mun och svalg.

HPV-virus sprids relativt lätt – både via kontakt med slemhinnor och hud. Kondom ger därmed inte ett heltäckande skydd, och den som inte vaccinerats löper alltid högre risk att drabbas. För de som redan smittats finns ingen effektiv behandling.

I dag skyddas alltså bara vissa unga människor av vaccinationsprogrammet i vårt län. Unga män som har sex med andra män eller med kvinnor födda tidigare än 1993 – det vill säga kvinnor som inte kunnat vaccineras avgiftsfritt mot HPV – står idag oskyddade i vår region.

För tre år sedan krävde Liberalerna att både pojkar och flickor måste skyddas med avgiftsfritt HPV-vaccin. Vi tycker inte att det duger att enbart vaccinera halva befolkningen. Även Folkhälsomyndigheten föreslår nu detta. Enligt myndighetens beräkningar kan 120 fall av cancer, varav hälften hos män, i så fall förebyggas varje år. Vaccinet är därmed en viktig jämlikhetsåtgärd som minskar framtida lidande, och som samtidigt sänker kostnaderna för cancervård längre fram i tiden.

Det rödgröna styret är positivt. Senast 2020 säger de och det är ett steg i rätt riktning, men unga människor behöver vaccinet ett par år snabbare än så. Bara i Enköping behöver 270 pojkar vaccineras redan i år. Varför vänta?

Det borde vara självklart med kostnadsfri HPV-vaccination till samtliga unga människor, både pojkar och flickor. Unga män och unga kvinnor måste få samma skydd mot cancer till följd av HPV-virus, oavsett sexuell läggning och val av sexpartner. Vi har ingen ursäkt för att skjuta upp enkla förbättringar som kan göra skillnad för människors hela liv.