insändare Har grusplanen i Grillby utanför daghemmet blivit en uppsamlingsplats för tippning av sten samt grusmassor? Det står även olika maskiner och lastbilar där.

När dessa startas på morgnarna går avgaserna direkt in på daghemmets område. Man kan ju fråga sig hur skadligt detta är för våra barn. Det kanske måste till regler hur man bör handskas med detta. Särskilda tider för utevistelse eller när dessa fordon ska få användas i närheten av barnen.

Det är inte mer än cirka 25 meter emellan planen och daghemmet. Sedan undrar jag om någon har kontrollerat massorna som tippas där så att de inte är förorenade. Det finns även ett dagvattendike alldeles i närheten. Ibland kan man känna en svag oljeliknande lukt ifrån grusplanen. Jag hoppas att någon miljöinspektör har kollat detta, annars ser jag fram emot att det blir gjort snarast. Det är ju våra barn det handlar om.