insändare Svar till insändaren ”Utan beslut ingen budget”, EP 22 februari 2018

Fristående förskolor i Enköping anser att Enköpings kommun inte har fattat något beslut om bidrag för den fristående verksamheten 2018. Ni undrar vad vi politiker ska göra åt det.

Svaret är att ett budgetbeslut är fattat. Det har vi genom förvaltningen informerat fristående förskolor och skolor. Vi beklagar om den informationen inte har upplevts som tillräckligt tydlig av er.

Fakta är att beslut om budget 2018 fattades den 13 december 2017 av skolnämnden. Beslutet följer skollagens 8:e kapitel, 21-22:e paragrafen samt skolförordningens 14:e kapitel. Beslutet innebär att 2017 års skolpeng ska gälla under 2018, tills nytt beslut om budget fattas i mars 2018.

Anledningen är att kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om en högre budgetram för skolnämnden vid sitt möte den 5 mars. Det beror på att Enköpings kommun växer kraftigt och därmed får ökade hyreskostnader för förskolor och grundskolor.

Beslut förväntas fattas av oss i skolnämnden den 21 mars och kommer att betyda en högre ersättningsnivå till fristående förskolor och grundskolor, i enlighet med skolförordningens 14:e kapitel, 2:a paragrafen.