insändare I Niras-rapporten från november 2016 kom konsultbolaget Niras fram till att en totalrenovering av det befintliga kommunhuset är det billigaste alternativet. De kom också fram till att om man tar bort den tunga fasaden och ersätter den med en lättare så kan man bygga på med en våning utan att behöva göra några grundförstärkningar. Det gör att det tillskapas fler arbetsplatser i nuvarande kommunhus och då klarar man det nu tänkta framtida behovet. Skulle man behöva ha ännu flera arbetsplatser i framtiden så finns det stora möjligheter att bygga ut huset då kommunen äger marken runt omkring det nuvarande kommunhuset.

Nackdelen som Niras kom fram till var att man då måste tömma hela kommunhuset för att kunna genomföra totalrenovering, men det är ju inget problem längre då hela huset snart är tömt.

Även andra kommuner har kommit fram till samma slutsats att det är mycket billigare att renovera befintliga kommunhus än att bygga nya. En annan aspekt är också att det är mycket mera miljövänligt att renovera än att bygga nytt.

Vänersborgs kommunhus renoveras efter att det har haft en dålig inomhusmiljö. Uppsala renoverar också sitt kommunhus och Stockholms stad renoverar sitt Tekniska nämndhus på Kungsholmen. Ingen av dessa har valt att bygga nytt då det är betydligt billigare att renovera än att bygga nytt.

Med den slutsatsen är det då väldigt konstigt att i rapporten från konsultbolaget Archus Development från november 2017, så nämns inte ett ord om att renovering är det billigaste alternativet att få till ett bra kommunhus. Deras slutsats är att det bästa alternativet är att hyra av en privat fastighetsägare. Varför?

Hur kan två konsultbolag komma fram till två helt olika slutsatser?

Jag som skattebetalare i kommunen hoppas att man väljer alternativet med lägsta kostnader och inte väljer ett dyrare ologiskt alternativ.