insändare Enköping ska bygga ett nytt kommunhus, ett stort projekt. I projektet bör kommunen undersöka möjligheterna att bygga små hyresrätter för ungdomar ovanpå det nya kommunhuset.

Enköpings kommun har idag lägre arbetslöshet än övriga landet och hög tillväxt. Det är bra. Samtidigt finns det hot mot det. Enligt SCB:s medborgarundersökning är utbudet på bostäder ett av de största problemen för Enköping. Hyresgästföreningens siffror visar på att över 1 000 unga vuxna i dag är hemmaboende i Enköping, det är 40,6 procent av alla i den gruppen och väl över riksgenomsnittet. För att möta det problemet behöver Enköping göra en ambitionsväxling när det kommer till bostadspolitiken och börja bygga mer.

Att bygga bostäder på kommunhuset passar också en modern kommun som Enköping. Förtätning och att bygga ihop staden är vad flera experter pekar på är centralt för att bygga en hållbar stad.

Hyresrätter på kommunhuset kan innebära att den totala byggkostnaden sänks för varje bostad. Det möjliggör små bostäder, gynnsamt placerade i staden med lägre hyra. Det är ultimata bostäder för ungdomar, och innebär att vi kan möta hoten mot jobbskapandet i Enköping.

Bygger vi inte fler bostäder kommer vi se hur Enköpings unga lämnar kommunen. Det hotar tillväxten, jobben, skatteunderlag och riskerar att göra Enköping till en avbefolkningsbygd. Då är det bättre att investera och hitta innovativa lösningar för att öka bostadsbyggandet.