Insändare Två av kommunens tidigare tjänstemän på fastighetsavdelningen fortsätter skriva om deras gamla arbetsplats. Det är uppenbart i vilket politiskt syfte de gör det veckan före valet.

Vi är inte bekväma med att gå i offentlig polemik med tidigare medarbetare, men felaktiga påståenden om Enköpings stora investeringsprojekt bör inte stå oemotsagda.

Den förre biträdande fastighetschefen Johan Wahlberg och Magnus Mark, tidigare projektledare för simhallsprojektet, jämför återigen den skrivbordsprodukt kommunfullmäktige förkastade 2016, med det simhallsprojekt som nu är upphandlat och igångsatt (EP 1/9 och 7/9).

Deras återkommande poäng är hur mycket mer som skulle ha rymts i ”deras” projekt som de beräknade skulle kosta 423 miljoner kronor, än i den nu upphandlade simhallen för 350 miljoner kronor.

Tankevurpan är att Wahlberg och Mark inte har en aning om vad prislappen på deras projekt skulle ha blivit i verkligheten, eftersom det aldrig upphandlades. Budgeten för projektet var dessutom 370 miljoner kronor. När det beräknades bli hela 53 miljoner för dyrt drog fullmäktige i nödbromsen.

Politikerna ville helt enkelt inte vara med om samma sak som vid upphandlingen av den nya ishallen. Den gången litade politikerna på beräkningarna om att projektet skulle rymmas inom budgeterade 36 miljoner kronor. När upphandlingen var klar visade det sig att prislappen blev 64 procent dyrare, 59 miljoner kronor!

Ställda inför ett ”pest- eller kolera-val” när spaden var klar att sätta i jorden, lät vi den gången arbetet fortskrida. Vissa tyckte att vi skulle ha startat om hela projektet och byggt en utomhusrink i stället. Även en omstart hade kostat pengar, och vi är i dag stolta över den uppskattade ishall vi lät bygga.

Varför Wahlberg och Mark tror att marknaden skulle ha prissatt det förra simhallsprojektet så mycket billigare än det som hans tidigare kolleger nu upphandlat har aldrig framgått. Och det var just det som fullmäktige inte litade på. Dessutom skulle bowlinghallen ha rivits, utan planer eller budget för en ny.

Vi förstår att vi blir måltavla för kritik när vi ifrågasätter kostsamma projekt och utmanar invanda beslutsgångar. Men oklara roller mellan tjänstemän och politiker är inte bra för Enköping.