Insändare Svar på insändare av ”Hyresgäst EHB” 8 augusti:

Signaturen ”Hyresgäst EHB” ondgör sig i torsdagens EP över att jag har överklagat kommunfullmäktiges beslut att sälja de två höghusen på Sadelmakaren till en bostadsrättförening. Jag får tacka för möjligheten att påminna Enköpings väljare om hur illa den affären (också) har skötts av Socialdemokraterna och Nystart Enköping.

Det var fler än jag som reagerade starkt på att EHB, som fått byggrätt för höghus i ett så attraktivt område för att bygga hyreslägenheter, ändrat sig med hänvisning att det skulle bli för dyra lägenheter att hyra ut. EHB har tidigare sagts vara duktiga på att hantera sin fastighetsprojekt men i detta fall säger man sig ha ”räknat fel” så att man måste sälja dessa lägenheter.

Tyvärr så saknades allt vad fakta heter i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige så det var omöjligt att avgöra om det man påstod var sant. Dessutom hänvisades både i beslutsunderlaget och av EHB:s ordförande till lagstiftning på ett såvitt jag tolkade det felaktigt och direkt missvisande sätt.

Detta innebar att fullmäktige fattade beslut på knapphändiga och troligen felaktiga grunder, något som jag inte tycker rimmar med ett korrekt politiskt arbetssätt, därför överklagade jag beslutet för att få det prövat. Visst är det upprörande att förvaltningsrätten har så väldigt långa handläggningstider men det kan ju inte få påverka om ett felaktigt skall överklagas eller ej.

Hanteringen av detta ärende är dessvärre typiskt för SNE:s sätt att arbeta under denna mandatperiod: Extremt torftiga beslutsunderlag, ständigt hemlighetsmakeri och fullständig brist på ekonomiska kalkyler. Dessutom sviker S ofta sina kärnväljare genom att gå Nystarts marknadsliberala ärenden, i detta fall genom att sälja ut väldigt attraktiva hyresrätter till privata, välbeställda köpare. Med tanke på det torftiga beslutsunderlaget så kan man faktiskt undra om det finns någon annan agenda bakom försäljningen?

Detta är en politik och ett arbetssätt som varken jag eller Miljöpartiet kan acceptera, därför överklagade jag beslutet och hoppas förstås på att Förvaltningsrätten avgör frågan snarast.