Insändare För bara några veckor sedan röstade den amerikanska radio- och telestyrelsen, FCC, om att riva upp lagen om nätneutralitet. På vilket sätt berör då beslutet dig i Uppsala län? Jo, beskedet visar på en oroväckande utveckling där enskilda operatörer nu får ökad makt över vilka webbsidor och tjänster som vi medborgare har möjlighet att använda.

Vi lever i en tid då många av de värden som vi länge tagit för givet står på spel. Då tänker jag exempelvis på yttrandefriheten och pressfriheten som i dag inskränks på flera håll, också i länder som vi länge sett som moderna demokratier. Att tidigare diktaturer styr sina medborgares användning av internet har länge varit känt. Men att även länder som USA plötsligt river upp den lagstiftning som garanterar nätneutralitet och det öppna internet gör att vi rusar mot en utveckling som jag tror att få förutspått eller för den delen egentligen vill ha.

Hur kan då detta ske? Många av oss har levt våra liv i en demokrati där vi tar pressfrihet för givet. Medan internet är ett relativt nytt fenomen som bara nyttjats på bred front sedan millennieskiftet. Det gör att vi inte har någon tradition eller historia av att värna medborgarnas frihet på internet, till skillnad från pressfriheten. Därför är inte Sverige på något sätt immun mot inskränkningar i nätneutraliteten. Faktum är att Post- och telestyrelsen sedan ett tag driver redan ett sådant ärende i domstol och vi vet idag inte hur ett domslut kommer falla ut.

Därför måste vi säkerställa att de som äger bredbandsnäten i Sverige gör det möjligt för konsumenterna att fritt välja internetleverantör i det öppna nätet. En modell som skapats av stadsnäten och på några få år blivit en svensk standard och som gör det enkelt för konsumenten att välja mellan olika operatörer i samma nät. Det skapar konkurrens samt låga priser.

Rätten att fritt välja både sidor och tjänster över internet är inte förunnat alla i vår värld. Öppet internet och nätneutralitet kan låta både tekniskt komplicerat och tråkigt men kan mycket väl visa sig vara en av vår tids viktigaste frågor.

Vad behövs då konkret för att säkerställa att vi medborgare har tillgång till ett öppet internet också i framtiden?

1. Våra politiker, både på lokal nivå i Uppsala län och i riksdagen, har ett stort ansvar att börja värna nätneutraliteten, en fråga som är lika viktig som demokrati i sig självt, i det digitala samhället.

2. Frågan om nätneutralitet och öppet internet måste levandegöras i skolans undervisning.

3. Vi som konsumenter måste ta eget ansvar och ställa krav på våra operatörer att de ska vara öppna och neutrala.